အပြောင်းအရွှေ့
၁၄
ကျောနံပါတ်
၂၈ နှစ်
၁၉၉၆၊ ဇန် ၃
ပါကစ္စတန်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း