Vietnam vs Indonesien (2024-03-26T12:00:00.000Z)

World Cup Kvalificering AFC 2nd Round Grp. F Round 4
  • Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (My Dinh National Stadium)
  • Alireza Faghani
0 - 3Slut