42 ปี
2 มี.ค. 2525
อิตาลี
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Pergocrema- ตอนนี้