การย้ายทีม
10
หมายเลขเสื้อ
23 ปี
24 ก.พ. 2544
เดนมาร์ก
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส