การย้ายทีม
24 ปี
5 พ.ค. 2543
เวลส์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
keeper

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Barry Town- ตอนนี้