23 ปี
1 มิ.ย. 2543
อิตาลี
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

ASD Lanusei- ตอนนี้