24 ปี
24 ก.ย. 2542
เซอร์เบีย
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Lewes- ตอนนี้