27 ปี
17 พ.ย. 2539
อังกฤษ
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Stourbridgeส.ค. 2563 - ตอนนี้