24 ปี
30 ส.ค. 2542
เนเธอร์แลนด์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Noordwijk- ตอนนี้