การย้ายทีม
192 ซม.
ส่วนสูง
25 ปี
15 ก.ย. 2541
เดนมาร์ก
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Skovshovedก.พ. 2564 - ตอนนี้