การย้ายทีม
172 ซม.
ส่วนสูง
24 ปี
15 ม.ค. 2543
แกมเบีย
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส