20 ปี
30 พ.ค. 2546
อิตาลี
ประเทศ
€55K
ราคาตลาด
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

LR Vicenza- ตอนนี้