22
หมายเลขเสื้อ
ฟินแลนด์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

FC Futura- ตอนนี้