41 ปี
28 ก.ค. 2525
ไอร์แลนด์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Dungannon Swifts- ตอนนี้