การย้ายทีม
41 ปี
12 ต.ค. 2525
สหรัฐอเมริกา
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
keeper

อาชีพ

อาชีพอาวุโส