20 ปี
4 มิ.ย. 2546
ฟินแลนด์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

PK Keski-Uusimaa- ตอนนี้