การย้ายทีม
33
หมายเลขเสื้อ
19 ปี
22 ก.ย. 2547
เยอรมนี
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส