การย้ายทีม
33 ปี
26 ก.พ. 2534
อังกฤษ
ประเทศ

อาชีพ

อาชีพอาวุโส