การย้ายทีม
33 ปี
5 เม.ย. 2534
อังกฤษ
ประเทศ

อาชีพ

อาชีพอาวุโส