40 ปี
19 มิ.ย. 2526
ไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Dungannon Swifts- ตอนนี้