34 ปี
23 ก.พ. 2533
ไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Dungannon Swifts- ตอนนี้