34 ปี
11 ม.ค. 2533
อิตาลี
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Pergocrema- ตอนนี้