42 ปี
1 ธ.ค. 2524
อิตาลี
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Real Marcianise- ตอนนี้