การย้ายทีม
42 ปี
12 ก.ย. 2524
อังกฤษ
ประเทศ

อาชีพ

อาชีพอาวุโส