183 ซม.
ส่วนสูง
30 ปี
22 ธ.ค. 2536
ปารากวัย
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Genoa Primavera- ตอนนี้