34 ปี
14 ก.ค. 2532
เนเธอร์แลนด์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Noordwijk- ตอนนี้