37 ปี
15 ธ.ค. 2529
เนเธอร์แลนด์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Noordwijk- ตอนนี้