42 ปี
18 ก.พ. 2525
เนเธอร์แลนด์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Noordwijk- ตอนนี้