180 ซม.
ส่วนสูง
39 ปี
19 ม.ค. 2528
เยอรมนี
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Eintracht Frankfurt II- ตอนนี้