การย้ายทีม
17
หมายเลขเสื้อ
31 ปี
31 ส.ค. 2535
เดนมาร์ก
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส