176 ซม.
ส่วนสูง
32 ปี
20 ม.ค. 2535
อิตาลี
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Pavia- ตอนนี้