32 ปี
7 มิ.ย. 2534
ฝรั่งเศส
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
keeper

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Vannes- ตอนนี้