36 ปี
30 ธ.ค. 2530
ไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Dungannon Swifts- ตอนนี้