177 ซม.
ส่วนสูง
37 ปี
10 เม.ย. 2530
อิตาลี
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Pavia- ตอนนี้