30 ปี
11 เม.ย. 2537
อิตาลี
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Pontederaก.ค. 2558 - ตอนนี้