34 ปี
31 ก.ค. 2532
อิตาลี
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Pergocrema- ตอนนี้