32 ปี
22 ธ.ค. 2534
ไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Dungannon Swifts- ตอนนี้