34 ปี
13 ก.ค. 2532
ไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Dungannon Swifts- ตอนนี้