181 ซม.
ส่วนสูง
28 ปี
17 ส.ค. 2538
โปรตุเกส
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Tubize- ตอนนี้