54 ปี
16 พ.ค. 2512
เม็กซิโก
ประเทศ

อาชีพ

ทีมชาติ

เม็กซิโก U20ม.ค. 2556 - ตอนนี้