26
หมายเลขเสื้อ
27 ปี
25 พ.ย. 2539
ซานมารีโน
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
defender

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

SP Libertas- ตอนนี้