21
หมายเลขเสื้อ
33 ปี
19 เม.ย. 2534
เดนมาร์ก
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
keeper

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Skovshoved- ตอนนี้