180 ซม.
ส่วนสูง
27 ปี
2 ก.ค. 2539
อังกฤษ
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Burscoughก.ย. 2557 - ตอนนี้