26 ปี
10 ต.ค. 2540
Congo
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Fiorentina Primavera- ตอนนี้