27 ปี
19 ต.ค. 2539
ไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Dungannon Swifts- ตอนนี้