29 ปี
21 มี.ค. 2538
ก็อตแลนด์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Buckie Thistle- ตอนนี้