การย้ายทีม
40 ปี
5 เม.ย. 2527
ก็อตแลนด์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Buckie Thistleธ.ค. 2556 - ตอนนี้