180 ซม.
ส่วนสูง
29 ปี
1 ธ.ค. 2537
อิตาลี
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
midfielder

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Pavia- ตอนนี้