34 ปี
24 ม.ค. 2533
จอร์เจีย
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

Sapovnelaก.ค. 2557 - ตอนนี้