192 ซม.
ส่วนสูง
25 ปี
9 มิ.ย. 2541
โปแลนด์
ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
keeper

อาชีพ

อาชีพอาวุโส

GKS Belchatowก.พ. 2564 - ตอนนี้